Актуални цени:


Цени на стаите от 48 до 75 лв

Намаления: по договаряне за продължителен период.